DUYURULAR

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE

Ticaret Sicil No: 186657

Ticaret Unvanı

ERKO SINAİ ÜRÜNLER MÜMESSİLLİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: MERKEZ MAH AYAZMA CAD PAPİRUS PLAZA 37/1421 KÂĞITHANE-İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21.02.2022 tarihli almış olduğu karar istinaden; 23/03/2022Tarihinde saat 11.30 da emekli subay evleri 1 blok daire 9 kat 4 Esentepe İstanbul adresinde. Aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019-2020-2021 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Roland Thomas Kunze Concewitz
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanının seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

2. 2019-2020-2021 Yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarının okunması müzakeresi Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi

3. 2019-2020-2021 Yılları Finansal tabloların(Bilanço ve Gelir Tabloları) nın müzakere edilmesi ve ibrası

4. Yönetim kuruluna ve çalışanlara temettü payı dağıtımının görüşülmesi

5. Yönetim kurulu ve denetçinin ibrası

6. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi Bağımsız denetçinin seçilmesi ve ücretlerinin tayini ve TTK 395-396 maddeler inine göre izin verilmesi hususunun görüşülmesi

7. Dilek ve temenniler